VÅRA LEDORD

Säkerhet:
Hela vår verksamhet bygger på att alla medarbetare på Dsec tar uppgiften och uppdragen på största allvar. Vi har kunskapen i hur man upptäcker risker, hot och hur de kan förebyggas och undvikas. Vi ska leverera säkerhet.

Noggrannhet:
Vi letar ständigt efter brister och utvärderar alltid våra arbeten för att kunna förbättra och förstärka våra insatser. Vi ska vara noggranna.

Effektivitet:
Efter flera års erfarenhet inom anläggnings- och säkerhetsbranschen och med hunden i centrum, har vi lärt oss att förvalta våra resurser på bästa sätt. Det skapar förutsättningar för dig som är kund, både för ökad lönsamhet och för ett bästa möjliga resultat. Vi ska vara effektiva.

När du är i behov av specialisttjänster med sökhundsteam – är vi det säkra, noggranna och effektiva valet!