SPRÄNGÄMNESHUND – BOMBHUND – EDD

Vårt arbete består i att kontrollera och förebygga risken för attentat. Våra ekipage uppfyller krav som motsvarar EU-standard för EDD-team. Ett EDD-team (Explosive Dog Detection), är ett specialutbildat sökhunds-ekipage vars arbetsuppgifter främst riktar sig till skyddet inom luft och sjöfart. Det innebär en internationell syn på preventivt arbete mot terrorism. Våra team har en nivå som minst motsvarar EU-standard i att identifiera civila och militära sprängämnen samt markera var dessa ligger.

Efter 11 september och senaste tidens terrordåd i Europa, har hotbilden mot världen ändrats och säkerhetsbehovet ökat. Man vet att det förebyggande arbetet är en viktig del i att förhindra terrorism. Genom rutinmässiga kontroller och att ständigt söka efter förbättringar i de säkerhetssystem vi har, kan vi till en hög grad förhindra attentat. Ett EDD-team är den mest effektiva metoden för detektering av sprängämnen.

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället och för enskilda individer. Vi vet att det finns personer och organisationer som förbereder sig för terrorattacker runt om i världen – och vi vet inte när Sverige kan drabbas.

Säkerhetssök – VIP

Säkerhetssök innebär skydd för person eller objekt som av olika anledningar har ett stort ekonomiskt eller symboliskt värde. Det kan innefatta fordon, byggnader, hotellrum, gods i olika former samt närområden kring ett objekt.

När exempelvis mässor, evenemang eller konferenser får besök av person med en utsatt befattning, det kan vara kända personer, kungligheter, politiker eller när Sverige får statsbesök ifrån utlandet – då kan vi söka av det utsatta området både ett par timmar före besöket och/eller precis innan skyddsobjektet anländer till platsen.