OM OSS

Specialutbildade hundar för din säkerhet

Vi erbjuder företag och organisationer olika säkerhetslösningar där hunden som arbetsredskap står i centrum. Exempel på tjänster är sökhundar för sprängämne, narkotika och pyroteknik.

Vi har många års erfarenhet av att specialutbilda hundar för olika slags sökuppdrag. Vårt syfte är att förebygga och förhindra olagliga företeelser, men också att förebygga arbetsrelaterade skador och olyckor. Det vi anlitas för tillhör olika säkerhetskategorier, men alla är lika viktiga inom sitt område. Det kan handla om terrorism, narkotikabekämpning eller att förhindra införsel och användandet av pyroteknik vid sportarrangemang.

Dsec är specialiserade på sökhundar för olika slags områden. Vi har lång erfarenhet av att anpassa metoder för olika behov och är ledande i branschen pyroteknik och sprängämne. Inom narkotikaförebyggande åtgärder kan vi även erbjuda provtagning av personal och vi arbetar professionellt i mötet med människor samtidigt som vi utför uppdraget enligt vår överenskommelse.

Dsec har mer än 10 års erfarenhet av specialutbildade sökhundar.

Dsec:

  • Har hela Sverige som arbetsområde.
  • Lätta att anlita och våra ekipage har kort inställningstid.
  • Är ledande vad gäller nya användningsområden.
  • Är unika genom att kunna erbjuda sök efter odetonerat sprängämne.

Vi var först på marknaden med att träna upp och använda hundar för sökning efter pyrotekniska ämnen samt droger som GHB och GBL. Vi har även hundar som är tränade för att söka efter odetonerat sprängämne, så kallade dolor.

Våra hundar är välutbildade och meriterade. Vi har många års erfarenhet av uppdrag hos försvaret, olika bevakningsföretag och företag i anläggningsbranschen.

I Hundskolan och i samarbete med HundProfil erbjuder vi individuell träning och utbildar både hund och hundförare. Våra tjänster inom detta område riktar sig även till privatpersoner, föreningar och klubbar. Det kan handla om utbildning inom vardagslydnad, tävlingslydnad, spår och specialsök. Tillsammans med ett aktivt tävlande på elitnivå i lydnad, spår och skydd – har vi en stor samlad erfarenhet!