NARKOTIKASÖK

Narkotikasök med hund kan göras exempelvis på behandlingshem och arbetsplatser, men har under senare tid även blivit vanligare på olika skolor runt om i landet.

Vi erbjuder två olika sökmetoder:
Öppet sök
Diskret sök

Öppet sök sker samtidigt som den dagliga verksamheten flyter på.

Vi på Dsec kan även erbjuda ett diskret alternativ för att kontrollera om behandlingshemmet, arbetsplatsen eller skolan är drogfri.

Hundarna är tränade till att hitta de vanligast förekommande narkotiska preparaten och nätdrogerna. Vi håller ständigt hundarna uppdaterade på de populäraste drogerna och utbildar dem löpande i att kunna identifiera nya substanser. Genom att behandlingshemmet eller arbetsplatsen regelbundet kontrolleras, minimeras risken för att droger cirkulerar och brukas.