KVALITETSTÄNK

Vår verksamhet präglas av säkerhet och hög kvalitet.

Säkerhet ligger till grund för vårt arbete. Utifrån vår kvalitetshandbok arbetar vi metodiskt genom hela processen från idé till verklighet. Kvalitetshandboken syftar till att vi på ett systematiskt sätt utvecklar våra metoder och arbetssätt, följer upp och fastställer kvalitet i verksamheten. Att vi kontinuerligt förbättrar det vi gör, garanterar dig ett säkert resultat.

När du anlitar oss, lyssnar vi till vad du som kund eller samarbetspartner anser är viktigt och förväntar dig av oss.

  • Vi fullföljer det vi kommit överens om
  • Vi vet att genom prioritering av kvalitetsarbetet får vi nöjda kunder
  • Vi har aktiva medarbetare i frågor som riskhantering, miljö och kundernas behov
  • Vi har som målsättning att alltid vara ledande på marknaden inom olika former av specialsök med hund