DOLSÖK® MED HUND

Hur säker är din arbetsplats?
Vi erbjuder dolsök® med hund. En odetonerad sprängladdning kan vara förenad med livsfara. För alla som arbetar inom bygg- och anläggningsbranschen kan arbetsmiljön bli säkrare med hjälp av våra dolsökande team.

Vi sätter arbetsmiljön i första rummet.
Vid anläggningsarbeten där sprängningar utförts, finns det alltid en risk att odetonerade sprängämnen, så kallade dolor ligger kvar i stenmassorna. Sprängämnet kan vid mekanisk påverkan detonera, som exempelvis vid grävning, borrning eller kross. Risken är mycket stor för olyckor med skador på egendom och vad som är ännu värre, personskador. Även dödliga sådana.

Vi kan som enda företag i världen presentera en tjänst som räddar liv inom bygg och anläggning. Sedan 2008 har vi arbetat fram en metod till fördel för alla entreprenörer och anställda i branschen.

Vi kan hjälpa dig med säkerheten på arbetsplatsen så att både du som företag och din personal kan känna sig trygga på arbetet.

Vi är auktoriserade.

Vi är auktoriserade av BEF. Bergsprängnings Entreprenörernas Förening.

Vi hittar odetonerad sprängmedel - Dolhund® by Dsec.